yabgu

  1. Yabgu

    Yabgu Türklerde hükümdarlık ünvanlarından. Bilinen ilk Türk hükümdarı Teoman’ın ünvanı Yabgu idi. Hunlar,Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar ve OğuzlardaYabgu, “hükümdar” mânâsında kullanıldı. Türk-İslâmdevletlerinde Yabgu yerine melik tâbiri kullanılmaya başlandı. Yabgu ünvanı Selçukluların...
Üst Alt