viyana kongresi

  1. Konu Özeti Konu Anlatımı Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

    3.2. OSMANLI TOPRAKLARINI PAYLAŞMA MÜCADELESİ -1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonra eski gücünü kaybeden Osmanlı Devleti’nin yerini Avrupa’da Rusya ve Avusturya almıştır. -Fransız İhtilali ve Napoleon Savaşları’ndan sonra ise İngiltere, Fransa ve 1870’te siyasi birliğini sağlayan Almanya’nın da...
  2. Viyana Kongresi

    Viyana Kongresi Fransız İhtilali'nden sonra imparator olan Napolyon, bütün Avrupa devletlerini hakimiyetine almak istedi. Bu nedenle Fransa ile Avrupa devletleri arasında Napolyon Savaşları başladı (1805-1815). Bu savaşların sonunda Napolyon mağlup olmuştur. Avrupa devletleri, Avrupa'da...
Üst Alt