valide (vâlide) sultan

  1. Valide (Vâlide) Sultan

    Valide (Vâlide) Sultan --------------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde pâdişâh anneleri için kullanılan tâbir Vâlide sultanların resmî ünvânı Mehd-i ulyâ idi Vâlide sultan tâbiri ilk defâ Sultan Üçüncü Murâd Han tarafından vâlidesine verilmiş ve sonra devamlı...
Üst