uç beyliği

  1. Uç Beyliği

    Uç Beyliği ------------------------------------------------------ Anadolu’da kurulan Türk devletlerinin sınırlarını muhâfaza ve yapacakları akınlarla diğer devletleri yıpratma vazifesi gören yarı bağımsız beylikler Bu aşiretlerin reisine de Uç Beyi denir Anadolu’da ilk Uç Beyliği, Büyük...
Üst Alt