türklerde sanat

  1. Konu Özeti Konu Anlatımı Türklerde Sanat

    6.ÜNİTE TÜRKLERDE SANAT A) İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6.1. İlk Türk Devletlerinde Yaşam Biçiminin Sanata Etkisi -İlk Türk devletlerinin konargöçer yaşam tarzı, Türklerin kendilerine has bir sanat anlayışının ortaya çıkmasını ve bu doğrultuda eserler vermesini sağlamıştır. -Konargöçer...
Üst Alt