teşrifat

  1. Teşrifat

    Teşrifat : Resmi gün ve toplantılarda uyulması gereken âdet ve usuller, resmi gelenekler.
Üst