tarihin özellikleri

  1. Talebe

    Konu Anlatımı Tarihin özellikleri

    Tarihin özellikleri • Tarihte deney ve gözlem yapılamaz, çünkü tarihî olaylar tekrarlanamaz. • Her tarihî olay, yaşandığı dönemin koşulları göz önünde bulundurularak incelenmelidir. • Tarihte neden - sonuç ilişkisi kurulmalıdır, çünkü tarihte olaylar süreklidir. • Tarihî bilgiler...
Üst Alt