tarihin konusu

  1. Konu Anlatımı Tarihin Konusu

    Tarihin konusu, İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserlerdir. Siyasi: Cumhuriyetin İlanı Askerî: Malazgirt Savaşı Sosyal: Orta Asya Türk Göçleri Ekonomik: Sanayi Devrimi Kültürel: Yazının İcadı Dinî: İslamiyet’in Doğuşu Mimari: Sultan Ahmet Camisi
Üst Alt