tarihe yardımcı diğer bilimler

  1. Konu Anlatımı Tarihe Yardımcı Diğer Bilimler

    TARİHE YARDIMCI DİĞER BİLİMLER Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar. Coğrafya: İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır. Diplomasi: Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar. Arkeoloji: Kazı yolu...
Üst Alt