tarih bilimi

  1. Tarih Bilimi

    Tarih Bilimi TANIMI: İnsan topluluklarının geçmişteki Yaşayışlarını,( klan, boy, göçebe, yerleşik, sosyal, ekonomik ve sanatsal durumları ) Uğraşılarını, (tarım, ticaret, hayvancılık, denizcilik ) Birbirleriyle olan ilişkilerini, Oluşturdukları kültür ve uygarlıkları, Yer ve zaman...
Üst Alt