takiyye

  1. Takiyye

    TAKİYYE Sözlük anlamı ihtiyat, korku veya kit-man "gizlemek" mânasında olup, mecburi­yet veya zarar tehdidi karşısında dinin icap­larından muafiyet ve kişinin dinî inanç ve değerlerini gizlemesi anlamı için kullanılan tabirdir. Takiyye, Haricîlerin en müfrit kanadında bile tamamiyle...
Üst Alt