sömürgecilik

  1. Sömürgecilik

    Sömürgecilik Büyük devletlerin gelişmemiş ülkeleri ve milletleri siyasi ve ekonomik olarak himayelerine almalarıyla bu bölgelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına "Sömürgecilik" denir
Üst Alt