şer'iye sicilleri

  1. Şer'iye Sicilleri

    Şer'iye Sicilleri ----------------------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde mahkemelerde görülen dâvâlarla ilgili muâmelelere yer veren defterler Mahkeme-i şer’iye sicilleri, sicillât-ı şer’iye veya kısaca sicillât da denilmektedir Selçuklulardan sonra...
Üst Alt