rüus

  1. Rüus

    Rüus -------------------------------------------------------------------------------- Vezir, beylerbeyi tımar ve zeamet sahipleri dışında, diğer devlet işleri ile görevli Hazine ve Evkaftan maaş alan devlet memurlarının tayin kağıdı için kullanılır. Bunlar Divan-ı hümayun rüus kaleminde...
Üst Alt