rumeli eyaleti

  1. Rumeli Eyaleti

    Rumeli Eyaleti ------------------------------------------------------------------ Osmanlı Devletinin Avrupa topraklarındaki en büyük idârî birimi Osmanlılar Rumeli’de ilk fetihlerini yaparken (1353-1359), Süleyman Paşa, bu kuvvetlerin başkumandanı sıfatı ile beylerbeyi durumunda idi Daha sonra...
Üst Alt