reform

  1. Talebe

    Konu Özeti Konu Anlatımı Avrupa’da Değişim Çağı

    2. ÜNİTE DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2.1. AVRUPA’DA DEĞİŞİM ÇAĞI -XVI. yüzyılın başlarına kadar Avrupa’da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda en yetkili kurum Roma Katolik Kilisesi ve bu kiliseyi temsil eden Papalık’tır. -Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden kilise, her alanda...
  2. Tarih Öğretmeni

    Reform

    Reform Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir. Reform'un Nedenleri Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması. Hümanizm sayesinde...
Üst Alt