popülizm

  1. popülizm

    POPÜLİZM Bir öğreti veya daha doğrusu bir hareket olarak popülizm pek çok yerde, bazan bir­biriyle çelişen biçimlerde karşımıza çıka­bilmektedir. Dolayısıyla, popülizm sosyal bilimler literatürünün kesinliği en az olan terimlerinden birisidir. Terimin anlam çer­çevesini sınırlamaya...
Üst Alt