patrona halil i̇syanı

  1. Patrona Halil İsyanı

    Patrona Halil İsyanı -------------------------------------------------------------- 28 Eylül 1730 târihinde Patrona Halil’in önderliğinde İstanbul’da çıkarılan isyân Lâle Devrindeki idârî, sosyal ıslâhat ve mîmârî yeniliklere askeriyenin de ilâve edilmesi, yeniçerileri telaşlandırdı İran’a...
Üst Alt