paşa kapısı

  1. Paşa Kapısı

    Paşa Kapısı -------------------------------------------------------------------------------- Tanzimat'tan önce sadrazamların bulundukları daireye verilen addır. Tanzimat'tan sonra buraya "Babıali " denilmiştir. Vezir daireleri için de bu deyim kullanılmıştır
Üst