pantürkizm

  1. Pantürkizm

    Pantürkizm : Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ortaya atılan ve Türklerin birliğini savunan görüş.
Üst