otağ

  1. Otağ

    Otağ ------------------------------------------------------------------- Pâdişâhlara ve beylere mahsus büyük süslü çadır Otağ, Orta Asya Türk devletlerinde bir azamet, Müslüman-Türk devletlerinde ise bayrak ve tuğla berâber hâkimiyet alâmeti olarak telakki edilmiştir Çin kaynaklarına göre...
Üst Alt