osmanlı devleti’ni paylaşma projesi

  1. Konu Özeti Konu Anlatımı Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

    3.2. OSMANLI TOPRAKLARINI PAYLAŞMA MÜCADELESİ -1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonra eski gücünü kaybeden Osmanlı Devleti’nin yerini Avrupa’da Rusya ve Avusturya almıştır. -Fransız İhtilali ve Napoleon Savaşları’ndan sonra ise İngiltere, Fransa ve 1870’te siyasi birliğini sağlayan Almanya’nın da...
Üst