örfi hukuk

  1. Örfi Hukuk

    Örfi Hukuk: Osmanlı Devletinin Eski Türk dDevlet Geleneklerine göre devleti idare etmek için uydukları nizamlardır. Örfi Hukuk şeri hukuka uygu oalrak hazırlanırdı. Ona aykırı kurallar içeremezdi. Padişah da bu kurllara uymak zorundaydı.
Üst Alt