normanlar

  1. Talebe

    Normanlar

    Normanlar, M.S. 912 yılından itibaren Normandiya'ya yerleşen Frenk ve İskandinav karışımı halk. Normanların soyundan gelen halk halen Fransa'nın Normandiya bölgesinde yaşamaktadır. [1] Normanlar XI. yy.da Batı Avrupa'da ve Akdeniz'de hakim askerî güç olmuşlardır. 1066 yılında İngiltere'yi...
Üst Alt