nişancı

  1. Nişancı

    Nişancı -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un önemli görevlilerinden birinin unvanı. Devlet erkanından ve 6 mansıptan sözü sayılır bir görev olan Nişancılık, teşrifatta veziriazam ve Kubbe vezirlerinden...
Üst Alt