miskal

  1. Miskal

    MİSKAL Eski bir ağırlık Ölçüsü ve para birimi. Sözlükte "ağır olmak" mânasındaki sikal kökünden türeyen miskâl kelimesi "ağırlık" demektir. Terim olarak altın, gümüş, ilâç ve gülyağı gibi değerli şeylerin tartılmasında kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimini ifade eder. Ayrıca örfte 1 mıskal...
Üst Alt