miri arazi

  1. Talebe

    Miri Arazi

    MÎRÎ ARAZİ Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devlete ait olup tasarruf hakkı kullananlara devredilmiş arazî. Sözlükte "devlete-hazineye ait, hükümet malı" anlamına gelen mîrî kelimesi, Osmanlı döneminde devlet hazinesi yanında devlete ait topraklan ve bu topraklardan alınan vergileri ifade eden...
Üst Alt