mirahur

  1. Mirahur

    MİRAHUR Saraya ve özellikle hükümdara ait hayvanlarla ilgilenen teşkilâtın başı. Arapça emîr (bey) kelimesinin Farsça-laşmış şekli olan mîr ile Farsça âhûrun (ahır) birleşmesinden meydana gelen mîrâhür (emîrâhûr) Osmanlıca'da bu şeklin yanı sıra imrahor imlâsıyla da kullanılmıştır. Ortaçağ'da...
Üst Alt