mir-i liva

  1. Mir-i Liva

    MIR-İ LİVA Osmanlı teşkilâtında önceleri sancak denilen idarî bölgenin başında bulunan yönetici, sancak beyi; daha sonra XIX. yüzyılda miralayın üstünde bir askerî rütbe
Üst Alt