mîr-i alem

  1. mîr-i alem

    MIR-İ ALEM Türk ve İslâm devletlerinde hükümdarın bayrağını taşımakla görevli kumandan. Selçuklular'dan itibaren siyasî ve askerî bir unvan olarak kullanılan mîr-i alem, Arapça emîrin kısaltılmış biçimi mîr ile (bey) alem [408] kelimelerinden oluşur.[409] Liva ve râye de alemle aynı mânaya...
Üst