minyatür

  1. Talebe

    Minyatür

    MİNYATÜR Genellikle el yazması kitaplarda yer alan küçük boyutlu renkli resim. Kelime, Ortaçağ Avrupası'nda hazırlanan el yazmalarının bölüm başlarında metnin ilk harfinin etrafına kızıl-turuncu minium ile [282] yapılan miniatura adlı tezhipten gelmekte ve "sülüğenle boyanmış" anlamını...
Üst Alt