millî mücadele

  1. Millî Mücadele

    MİLLİ MÜCADELE Mondros Mütarekesi 'nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923). İstiklâl Harbi, Bağımsızlık Savaşı veya Kurtuluş Savaşı olarak da anılır. Mondros Mütarekesi'nin [583] ardından başlayıp askerî bakımdan Mudanya Mütarekesi ile [584] siyasî...
Üst