mengücükler

  1. Mengücükler

    Mengücükler Mengü, Türkçe'de "ebedi" manasına gelmekte, cük ise küçültme ekidir. Mengücük, Gazi'nin Malazgirt savaşına iştirak ettiği ve bu savaştan sonra Sultan Alp Arslan'ın Anadolu'yu zabtetmek için görevlendirdiği beyler arasında bulunduğu bilinmektedir. Türkmen beylerinden Mengücük...
Üst Alt