matbah-ı âmire

  1. Matbah-ı Âmire

    MATBAHI ÂMİRE Osmanlılar'da saray mutfağı için kullanılan tabir. Arapça tabh (pişirmek) fiilinin ismi mekânı olan matbah kelimesi "pişirme işleminin yapıldığı yer" anlamına gelir. Âmire ise resmî bir sıfatı belirler. Böylece tabir Osmanlı saray teşkilâtında önemli bir kurumun adı olarakortaya...
Üst Alt