kıstas

  1. Kıstas

    Kıstas : Ölçüt, bir şeyi ölçü olarak almak
Üst