kapitalizm

  1. Kapitalizm

    Kapitalizm : Sermayenin, en temel üretim aracı olduğu ekonomik sistem veya üretim tarzı için kullanılan genel terim.
  2. Konu Özeti Konu Anlatımı İhtilaller Çağı

    4. ÜNİTE DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4.1. İHTİLALLER ÇAĞI 1789 Fransız İhtilali -Fransa’da monarşiye karşı halkın başlatmış olduğu ayaklanmalar sonucu meydana gelen olaydır. -Fransız İhtilali ile ortaya çıkan gelişme ve olaylar Avrupa’nın siyasi, sosyal ve...
Üst Alt