kanunname-i ali osman

  1. Kanunname-i Ali Osman

    Kanunname-i Ali Osman : Osmani veya Kanun-ı Kadim olarak da bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nde cezalandırma, yönetim ve maliye alanlarında şer'i hukuka uygun olmak koşuluyla padişahın koyduğu yasadır.
Üst