i̇srail'in

  1. Yom Kippur Savaşı (Arap-İsrail)

    Yom Kippur Savaşı (Arap-İsrail) 6 Ekim 1973'de başlayan bu savaşa, Müslüman dünyasının Ramazan ayına rastlaması dolayısiyle Ramazan Savaşı ve İsraillilerin çok kutsal bir ayı olan Yom Kippur'a rastlaması dolayısıyla, Yom Kippur Savaşı adı verilmiştir. Fakat esas itibariyle Yom Kippur Savaşı...
Üst Alt