i̇kinci beylikler dönemi

  1. Konu Özeti Konu Anlatımı İkinci Beylikler Dönemi

    İkinci Beylikler Dönemi - Kösedağ Savaşı sonrası Türkiye Selçukluları yıkılış sürecine girmiş ve Anadolu’da Moğollar etkili olmaya başlamıştır. - XIII. yüzyılın sonlarına doğru bu etkinliklerini kaybeden Moğollar, Anadolu’da hâkimiyet kurmakta başarılı olamamıştır. - Malazgirt Savaşı...
Üst