celali

  1. Celali

    Celali: Osmanlı Hükümetine karşı isyan çıkartan kimselere verilen isim
Üst