birinci dünya savaşı'nın nedenleri

  1. Tarih Öğretmeni

    Birinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri

    Birinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp yokoluşunu ve yıkıntıları üzerinde yeni bir bağımsız Türk Devleti'nin kurulmasını hazırlayan I. Dünya Savaşı, dünya tarihi açısından olduğu kadar, Türkiye açısından da büyük önem taşır. Bu savaşın çıkışı, olayların büyük...
Üst Alt