bahriye nazırı:

  1. Bahriye Nazırı

    Bahriye Nazırı: Tanzimat’tan sonra deniz kuvvetleri komutanlığına verilen isim.
Üst Alt