avrasya’da i̇lk türk i̇zleri

  1. Konu Özeti Konu Anlatımı Avrasya’da İlk Türk İzleri

    4. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 4.1. AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ -Türk adına, gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. -Türk adı; Çin kaynaklarına göre “miğfer”, Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”, A. Wambery’e (Vambrey) göre “türemek”, Ziya...
Üst Alt