avârız

  1. Avârız

    Avârız : Osmanlı Devleti zamanında olağanüstü hallerde halka yüklenen malî, aynî ve bedenî vergilerdi.
Üst