augsburg barışı

  1. Augsburg Barışı

    Augsburg Barışı Roma-Germen imparatorluğu meclisi 25 Eylül 1555'de toplanarak, Katolikliğin yanında Lutherciliğin de varlığını yasal olarak ka*bul etmiştir. Buna Augsburg Barışı adı ve*rilmiştir. İmparator V. Karl’ın dinsel uyuşmazlıklar için uyguladığı “Augsburg İnterimi” 1548'de Saksonyah...
Üst Alt