ateşperest

  1. Ateşperest

    Ateşperest Mecusiler için kullanılan po*püler bir terim. Mecusilerde Ahura Mazda'nın sembolü olan ateş, daha ziyade bir temizlenme unsuru olarak görülür. Milattan önceki yıllardan beri bilinen ateş törenlerinde kutsal kitap Avesta'dan bölümler okunmakta ve ateş, rahipler tarafından takdis...
Üst Alt