asakir-i mansure-i muhammediye

  1. Asakir-i Mansure-i Muhammediye

    Asakir-i Mansure-i Muhammediye Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine, Sultan II. Mahmut'un emriyle kuruldu. Yeni eğitim kurallarıyla yetiştirilen, askerlik kurumuna verilen addır. Bu yapının başına ilk olarak "Serasker" unvanıyla eski Yeniçeri ağalarından Ağa Hüseyin Paşa getirildi...
Üst