alma mazlumun âhını çıkar aheste aheste

  1. Alma mazlumun âhını çıkar aheste aheste

    Üstadı çocuğun eline bir testi vererek çeşmeye gönderir. Testiye suyu doldururken bir atlı yanaşır ve: "Çekil bakayım önümden be çocuk!" diye çocuğu azarlayarak bir tarafa iter ve atını çeşmeye doğru sürer. Çocuk testisini alıp bir kenara çekilmeye çalışırken atını mahmuzlayan adam, onu köşeye...
Üst