afşarlar

  1. Afşarlar

    AFŞARLAR Oğuzların Bozoklar koluna bağlı bir boy. XI. yüzyılda Selçuklu ordularıyla birlikte İran, Irak, Suriye ve Anadolu'ya geldiler. Karamanoğulları beyliğini kuranların Afşar veya Salur boyundan olduğu ileri sürülür.
Üst Alt