1595-1700 yılları arasındaki siyasi gelişmeler

  1. Talebe

    Konu Özeti Konu Anlatımı 1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler, Uzun Savaşlardan Diplomasiye

    1.1. 1595-1700 YILLARI ARASINDAKİ SİYASİ GELİŞMELER - XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Fransa, Rusya, Avusturya, İspanya, Lehistan, Venedik ve Safevi devleti gibi stratejik rakipleri olmuştur. 1.2. UZUN SAVAŞLARDAN DİPLOMASİYE - Avrupa’da Habsburg Hanedanlığı Mohaç Zaferi sonrası Osmanlı...
Üst Alt